AVOIN DATA
Tuki

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä:

Eduskunnan kirjasto
Sähköposti: avoindata@eduskunta.fi
Puhelin: 09 432 3432

Ohjeet


Palvelun sisältö

Palvelu kattaa seuraavat sisällöt:

Sisältö Linkki Aikaväli
Valtiopäiväkirjat VaskiData 2015-
Äänestystulokset SaliDBIstunto 1976-
Poissaolot Linkki 2015-

Palvelun käyttö

Data on haettavissa palvelusta eri tavoin riippuen siitä, mistä sisällöstä on kyse.

Valtiopäiväasiakirjat (Vaski-data)

Valtiopäiväasiakirjat ovat haettavissa neljällä eri tavalla. Valtiopäiväasiakirjat -osiosta dataa voi hakea vapaatekstihaulla, nimekkeen, asiakirjatyypin tai eduskuntatunnuksen mukaan. Datasetit -osiosta data on haettavissa asiakirjatyypeittäin. Tekninen haku -osiosta dataa voi hakea selaamalla tietokannan tauluja ja taulun rivejä. Lisäksi keskeiset asiakirjatyypit on nostettu haettaviksi datasetteinä Etusivulta.

Äänestystiedot (Sali-data)

Äänestystiedot ovat haettavissa Tekninen haku-osiosta, selaamalla SaliDB-tietokannan tauluja ja rivejä.

Poissaolotiedot

Täysistuntojen ja valiokuntien kokousten poissaolotiedot ovat haettavissa Ohjeet–sivun sisältölistaukseen liittyvän linkin kautta.

Palvelun tekninen kuvaus

Palvelu mahdollistaa tietokantojen datan ja näihin liittyvien liitetiedostojen hakemisen REST-rajapinnan kautta. Data on haettavissa samassa muodossa kuin se on eduskunnan järjestelmissä.

VaskiData ja SaliDB -taulut sisältävät XML-muotoiset kentät, joissa on varsinainen tietosisältö. Poissaolotiedot ovat PDF-muodossa.

Tarkempi kuvaus REST-rajapinnasta

Datan lataaminen palvelusta

Palvelun sisältämä data voidaan hakea koneellisesti esimerkiksi datalouhintaa ja tilastojen tuottamista varten. Tätä varten on tarjolla rajapinta erähakuja varten, jota suositellaan käytettäväksi seuraavasti:

Huomioi, että loppukäyttäjiä varten tehdyt valtiopäiväasiakirjojen ja datasettien hakutavat lukevat relaatiorivien vaihtelevasta XML-rakenteesta osia käyttäen eri rajapintaa, joka ei järjestä rivejä pääavaimen mukaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Tästä johtuen näitä rajapintoja käyttäen relaatiomallin tai vastauksen rivit eivät välttämättä ole määritellyssä järjestyksessä.

VaskiData-taulu sisältää kokonaisuudessaan kaikki valtiopäiväasiakirjojen datasetit. VaskiData-taulun liitteet ovat usein XML-osasta luotuja dokumentteja, mutta ei aina. Yhteen VaskiData-riviin voi liittyä 0-n liitettä. Useimmiten liitteitä on 0-1.

Käyttöehdot

Palvelun käyttäjä sitoutuu eduskunnan määrittelemiin käyttöehtoihin. Data on tarjolla palvelussa JHS 198 –suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0 –lisenssillä. Lisenssin ehtojen mukaan data on käyttäjien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa, mutta datan lähde on ilmoitettava.

Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. (Helsinki Region Infoshare)

Avoin tieto ja julkinen tieto ovat eri asia. Julkinen tieto on kansalaisten lakiin perustuvan oikeuden perusteella saatavilla olevaa julkisten toimijoiden tuottamaa tietoa. Avoin julkinen tieto eli avoin data puolestaan tarkoittaa organisaation ulkopuolisten käyttöön tarjoamaa dataa, joka on koneluettavassa muodossa.

Avoimen datan hyödyntäminen voi edellyttää koodausosaamista, jotta datan saa haluamiensa ohjelmien käyttöön. Avoimen datan palvelut voivat tarjota myös valmiita datan pohjalta tehtäviä analyyseja, raportteja tai muita sovelluksia.

Lisätietoja suomalaisista avoimen datan hankkeista saa Avoindata.fi –palvelusta,

https://www.avoindata.fi