| AVOIN DATA

Ohjeet

Palvelun sisältö

Palvelun kattaa seuraavat sisällöt:

Sisältö Linkki Aikaväli
Valtiopäiväkirjat VaskiData 2015-
Äänestystulokset SaliDBIstunto 2015-
Täysistuntojen
poissaolotiedot
Linkki 2015-

Palvelun käyttö

Palvelun ensimmäinen versio tarjoaa REST-rajapinnan kautta näkymät tietokantaan sekä näihin liittyviin liitetiedostoihin sekä yksinkertaisen hakumahdollisuuden. Data on samassa muodossa kuin se on eduskunnan järjestelmissä. Tämä versio tarjoaa rajoittuneita hakuja XML-kenttien sisältöön.

VaskiData ja SaliDB -taulut sisältävät XML-muotoiset kentät, joissa on varsinainen tietosisältö. Poissaolotiedot ovat PDF-muodossa.

Tarkempi kuvaus REST-rajapinnasta

Erähakuun liittyviä teknisiä yksityiskohtia

Palvelun sisältämä data voidaan hakea koneellisesti esimerkiksi datalouhintaa ja tilastointia varten. Tätä varten on tarjolla rajapinta erähakuja varten.

Huomioi että loppukäyttäjiä varten tehdyt valtiopäiväasiakirjojen ja datasettien haku lukevat relaatiorivien vaihtelevasta XML-rakenteesta osia käyttäen eri rajapintaa joka ei järjestä rivejä pääavaimen mukaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Tästä johtuen ei ole taattua että näitä rajapintoja käyttäen saadaan haettua tehokkaasti kaikki relaatiomallin rivit tai että vastauksen rivit olisivat määritellyssä järjestyksessä. VaskiData-taulu sisältää kokonaisuudessaan kaikki valtiopäväasiakirjojen datasetit.

VaskiData-taulun liitteet ovat usein XML-osasta luotuja dokumentteja mutta ei aina. Yhteen VaskiData-riviin voi liittyä 0-n littettä. Useimmiten liitteitä on 0-1.

Käyttöehdot

Palvelun käyttäjä sitoutuu eduskunnan määrittelemiin käyttöehtoihin. Lähtökohtana on avata data JHS 198 –suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0 –lisenssillä. Lisenssin ehtojen mukaan data on käyttäjien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa, mutta datan lähde on ilmoitettava.

Tuki

Palvelusta ja sen käytöstä tarjoavat lisätietoja Eduskunnan kirjasto ja avoimen datan hankkeen projektipäälliköt.

  • Eduskunnan kirjasto, kirjasto@eduskunta.fi, 09 432 3422
  • Eduskunnan avoimen datan palvelu, Päivikki Karhula (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, puh. 09 432 3485)
  • Tekninen toteutus, Sari Wilenius, (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, puh. 09 432 2568).

Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisillekin vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi. (Helsinki Region Infoshare)

Avoin tieto ja julkinen tieto ovat eri asia. Julkinen tieto on kansalaisten lakiin perustuvan oikeuden perusteella saatavilla olevaa julkisten toimijoiden tuottamaa tietoa. Avoin julkinen tieto eli avoin data puolestaan tarkoittaa organisaation ulkopuolisten käyttöön tarjoamaa dataa, joka on koneluettavassa muodossa.

Avoimen datan hyödyntäminen voi edellyttää koodausosaamista, jotta datan saa haluamiensa ohjelmien käyttöön. Avoimen datan palvelut voivat tarjota myös valmiita datan pohjalta tehtäviä analyyseja, raportteja tai muita sovelluksia.

Lisätietoja suomalaisista avoimen datan hankkeista saa Avoindata.fi –palvelusta,

https://www.avoindata.fi/fi