Yhteystiedot ja tuki

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä:

Eduskunnan kirjaston tietopalvelu kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi

Ohjeet

Palvelun sisältö

Yksikamarisen eduskunnan toiminta on dokumentoitu valtiopäiväasiakirjoihin vuodesta 1907 alkaen. Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen myötä siirryttiin säätyvaltiopäivistä yksikamariseen eduskuntaan ja ensimmäinen yksikamarinen eduskunta kokoontui valtiopäiville vuonna 1907. Tästä vuodesta lähtien yksikamarinen eduskunta on vuosia 1915–1916 lukuun ottamatta kokoontunut valtiopäiville vuosittain. Tästä palvelusta löytyvät suomen- ja ruotsinkieliset valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907–2000. Valtiopäiväasiakirjoista löytyvät käsiteltyjen asioiden asiakirjat, täysistuntopöytäkirjat ja puheet sekä asiahakemistot.

Digitoidut asiakirjat on tallennettu palveluun tiedostoina PDF/A arkistoformaatissa. Lataa-palvelussa kutakin sidottua valtiopäiväasiakirjanidettä vastaa yksi PDF-tiedosto, joka on laajuudeltaan keskimäärin 1000 sivua ja 50 MB. Hakupalvelussa asiakirjat on jaettu 100 sivun asiakirjatiedostoihin (kooltaan n. 5 MB) hakutulosten näyttämisen nopeuttamiseksi.

Valtiopäiväasiakirjasarjan rakenne

Säädyille saapuneet keisarillisen majesteetin armolliset esitykset ja muut keskeiset vireillepanoasiakirjat (Suomenmaan säätyjen/Suomen valtiosäätyjen alamaiset esitykset ja anomukset), säätyjen vastaukset ja kirjelmät, valtiopäiväpäätös sekä säätyjen täysistuntojen pöytäkirjat on julkaistu painettuina.

Valtiopäiväasiakirjat vuosien 1907–1975 valtiopäivillä

Yksikamarisen eduskunnan alusta vuoden 1975 valtiopäiville valtiopäiväasiakirjat koottiin niteisiin sijoittamalla samaa asiaa koskevat asiakirjat yhteen. Asiakirjojen lisäksi julkaistiin täysistuntojen Pöytäkirjat sekä Liitteet omina osinaan. Asiakirjojen eri osat ilmoitettiin roomalaisin numeroin I–V, ja jos niteitä osaa kohti oli enemmän kuin yksi, lisäniteet ilmoitettiin arabialaisin numeroin. Asiakirjojen kokoonpanossa noudatettiin edelleen periaatetta, jonka mukaan asioiden eri käsittelyvaiheissa syntyneet asiakirjat sijoitettiin yhteen vireillepanoasiakirjan kanssa.

Valtiopäiväasiakirjojen rakenne vuoden 1975 II valtiopäiviltä lähtien

Vuoden 1975 II valtiopäiviltä lähtien asiakirjojen ryhmittelyä ja jakoa osiin muutettiin. Muutosta perusteltiin lähinnä sillä, että yhä useamman asian käsittely siirtyi valtiopäiviltä toisille. Sidottujen valtiopäiväasiakirjojen ilmestyminen viivästyi kohtuuttomasti, kun yhden asian kaikkien käsittely-vaiheiden tuli olla valmiit ennen sidottamista. Asiakirjat jaetaan kuuteen osaan, joiden tunnuksina ovat kirjaimet A–F. Osat jaetaan tarvittaessa lisäosiin, esim. A 1, A 2 jne. Pöytäkirjat ovat rakenteeltaan samanlaiset kuin aikaisemmilla valtiopäivillä paitsi että hakemistot muodostavat nyt erillisen Hakemisto-osan valtiopäiväasiakirjojen sarjassa. Vuoden 1986 valtiopäiviin saakka julkaistiin valtiopäiväasiakirjojen monivuotishakemistoja jokseenkin kattavasti.

Lisätietoja valtiopäiväasiakirjasarjasta julkaisussa Suomen valtiopäiväasiakirjat - käytön opas

Valtiopäiväasiakirjojen kieli

Eduskuntatyössä käytetään suomen ja ruotsin kieltä. Suomenkielinen teksti on eduskunnassa käsittelyn pohjana. Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä. Asian vireille panemiseksi tarvittavat asiakirjat toimitetaan eduskunnalle molemmilla kielillä. Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot, eduskunnan vastaukset ja kirjelmät sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan suomen ja ruotsin kielellä. Aloitteet ja kirjalliset kysymykset julkaistaan sillä kielellä, jolla ne on jätetty, ruotsinkieliset suomenkielisellä käännöksellä varustettuina. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vuosina 1907–1975 valtiopäiväasiakirjoissa julkaistiin myös osa Liitteet, nämä kuitenkin vain suomeksi.

Valtiopäiväasiakirjojen uudelleenryhmittelyssä vuoden 1975 II valtiopäiviltä lähtien suomenkieliset Asiakirjat jaettiin kuuteen osaan, joiden tunnuksina ovat kirjaimet A–F. Ruotsinkielinen Handlingar käsittää osat A–D. Aloitteiden ja kirjallisten kysymysten osalta noudatetaan vanhaa käytäntöä kielen suhteen: asiakirjat ovat sillä kielellä, jolla ne on laadittu, ruotsinkieliset suomenkielisellä käännöksellä varustettuina.

Valtiopäiväasiakirjoissa julkaistaan painettuina eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjojen lisäksi myös niiden ruotsinkielinen lyhennelmä, Protokoll i sammandrag. Protokoll i sammandrag sisältää ruotsiksi istuntojen kulun ja tehdyt päätökset. Asioiden käsittelyn ja keskustelun osalta viitataan suomenkieliseen pöytäkirjaan.

Protokoll i sammandrag sisältää vuoden 1975 valtiopäiville saakka myös henkilöhakemiston ja suppean asiahakemiston, josta viitataan suomenkielisen asiahakemiston hakusanoihin. Vuoden 1975 II valtiopäiviltä lähtien on julkaistu myös ruotsinkielinen Register, joka on käännös suomenkielisestä Hakemistosta.

Ohjeet palvelun käyttöön

Tästä palvelusta voi tehdä hakuja vuosien 1907-2000 valtiopäiväasiakirjoihin tai ladata kokonaisia vp-asiakirjanide-pdf:iä työasemalleen. Valtiopäiväasiakirjoista löytyvät eduskunnassa käsiteltyjen asioiden asiakirjat, täysistuntopöytäkirjat sekä asiahakemistot. Käyttäjälle on hyödyksi tuntea Valtiopäiväasiakirjasarjan rakenne ja sitä voi palauttaa mieleen palvelun sinisen alabannerin linkeistä Ohjeet ja Asiakirjojen sijainti valtiopäiväasiakirjasarjassa.

Haku-toiminnolla voi etsiä hakusanoilla sellaista aineistoa, josta ei ole tiedossa esim. numeroviitteitä. Kun on tiedossa asiakirjan numero, on kätevin käyttää Lataa- toimintoa.

Lue nämä ensin – muutamia huomioitavia asioita:

 • suositeltavaa käyttää Chrome-selainta
 • pdf:ien latautuminen kestää jonkin aikaa, kannattaa odotella rauhassa
 • haku pdf:n sisältä tapahtuu Ctrl+F -toiminnolla
 • Haku- tai Lataa -toiminnoilla löytyneiden pdf:ien linkit voi kopioida selaimen osoitekentästä esim. sähköpostilla edelleen lähetettäväksi
 • hakusanat näkyvät pdf:ssä väreillä korostettuna
 • systemaattinen valtiopäiväasiakirjojen numerointi on alkanut vasta vuodesta 1995.
 • Siksi esim. haulla he 123/1967 ei löydy mitään, koska vp-asiakirja-sivun ylätunniste ja otsikko näyttävät tältä:  vrt .vuoden 1995 esimerkki:

Haku – pikaohje:

Hakusanoja voi katkaista sanan lopusta tähti (*) –merkillä, fraasit ” ” merkein ja käyttää operaattoreita AND OR NOT. HUOM! operaattorit kirjoitetaan hakulaatikkoon ISOILLA kirjaimilla. Yhdistelmähaussa kirjoita tärkeämpi hakusana ensin.

 • Avaa Haku-välilehti
 • kirjoita hakusana(t) Tekstihakukenttään
 • vaihda Kielivalinta tarpeen mukaan
 • valitse Hakurajaus tarpeen mukaan – Asiakirjatyypit aktivoituvat sivulle Hakurajauksen pohjalta
 • kirjoita Valtiopäivävuoden numero, jos tiedät tarkemmin, mistä vuodesta on kyse
 • ruksaa hakutulokseen haluamasi Asiakirjatyyppivaihdot. Voit valita useita
 • tee haku Hae-painikkeella
Esimerkki 1

etsitään lunastuslainsäädännön uudistamista koskevaa hallituksen esitystä vuodelta 1975

hakutuloslistaan tulee 9 osumaa

 • linkki PDF a_1975_ii_2_500 kertoo, että kyse on Asiakirjasta (a), vuoden 1975 II valtiopäivistä (1975_ii), Asiakirjan niteen numerosta (2) ja pdf:stä, jossa hakutuloksen sana löytyy sivulta 515
 • hakutuloksessa kunkin osuman pdf-linkin alla oleva html-teksti –osuus on otosta ko. hakutulososuman siltä sivulta, josta hakusana löytyy ensimmäisen kerran. Tästä teksti-osuudesta voi silmäillä, onko kyseessä kiinnostava/etsitty asiakirja, mutta tämän todettuaan kannattaa siirtyä lukuystävälliseen pdf-linkin takaa avautuvaan versioon, koska html-sivujen taso vaihtelee digitointijäljestä riippuen (siinä voi olla mm. merkkivirheitä, taulukot eivät näy html-muodossa oikein jne.
 • hakutuloksessa olevat pdf-osumat ovat kukin sadan sivun mittaisia. Kokonainen digitoitu vp-asiakirjanide-pdf on siis tässä palvelussa jaettu sadan sivun kokonaisuuksiin
 • hakutuloksen linkeistä päästään kuhunkin ”sadan sivun –nippuun”, josta hakusana löytyy
 • hakutulossivulta toiselle voi siirtyä tai palata sivun alalaidassa olevista Seuraava ja Edellinen -linkeistä
 • samoin jokaisesta pdf-linkistä avautuvalta sivulta löytyy sivun alalaidasta Edellinen pdf ja Seuraava pdf –linkit, joista pääsee siirtymään seuraavaan / edelliseen sadan sivun -kokonaisuuteen
 • suurennuslasikuvakkeella tai Ctrl+F -toiminnolla pääsee tekemään hakuja ko. pdf:n sisältä
 • kun on löytänyt etsityn asiakohdan tai asiakirjan ensimmäisen sivun, voi kyseisen sivun linkin myös kopioida talteen selaimen osoitekentästä
  • sivulinkin osoite ohjaa juuri sille sivulle, jossa hakusana esiintyy ensimmäisen kerran, jos on tehty yhden hakusanan haku joko katkaistuna tai ilman
  • yhdistelmä- tai fraasihauissa sivulinkin osoite ohjaa sille sivulle, jossa molemmat hakusanat esiintyvät ensimmäistä kertaa. Sivu AVAUTUU kuitenkin sille sivulle, jossa jompikumpi sana esiintyy ensimmäisen kerran.
  • tarvittaessa joutuu hieman selaamaan oikeaa kohtaa esiin Ctrl+F -toiminnolla
Esimerkki 2

etsitään Suomen ja Nato-joukkojen oikeudellista asemaa SOFA koskevia valiokunta-asiakirjoja

hakutulokseen tulee 7 osumaa

linkki PDF c_1997_1_100 kertoo, että kyse on asiakirjojen C-osasta (c), vuoden 1997 valtiopäivistä (1997), asiakirjan niteen numerosta (1) ja pdf:stä, jossa hakutuloksen sana löytyy sivulta 109

Haku-toiminnon heikkouksia:
 • jos on edennyt pitkälle pdf:ssä, siitä ei pääse takaisin Hakutulokset-listaan muutoin kuin peruuttamalla sivu kerrallaan. Palaa etusivulle –linkki vie etusivulle, ei edelliseen hakutulokseen
 • linkkien toiminnassa on epävakautta, linkki ei aina vie juuri sille sivulle, josta haettu teksti alkaa, vaan sivu aukeaa ko. pdf:n alkuun
 • täysistuntopöytäkirjoihin on valtiopäivävuoteen 1999 asti puhujan nimi kirjoitettu harvennetulla kirjainvälillä esim.
  pääministeri K e k k o n e n: Olen täällä esillä olevissa palkkakysymyksissä…
  TAI
  ed. F o r s i u s: Herra puhemies! On tyydytyksellä todettava…
  Hakulaatikkoon on siis kirjoitettava sukunimi samalla tavalla harvennettuna, jos halutaan tehdä haku nimellä. Harvennettuna on kirjoitettu myös esim.
  P u h e m i e s: Keskustelun kuluessa on ed. Suurkonka…

Lataa - Pikaohje:
 • Avaa Lataa-välilehti
 • Valitse vuosiväli, jolle haettava asiakirja sijoittuu
 • Valitse Valtiopäivävuosi-alasvetovalikosta haluamasi asiakirjan vuosi
 • Asiakirjatyyppi -kohtaan voi jättää kaikki ruksit tai sitten valita vain tietyn/tietyt, jos on varma mistä asiakirjatyypistä tai -niteestä on kyse
 • Klikkaa Hae
 • Hakutuloksessa on listattuna kaikki niteet suomeksi ja ruotsiksi, jotka ko. valtiopäivävuoteen kuuluvat (ASK Asiakirjat, PTK Pöytäkirjat, Liite, HAK Hakemisto, Hand Handlingar, Prot Protokoll). Linkin loppuosa kertoo monennestako niteestä on kyse
  • esim. suomi/1961/ASK_1961_IV.pdf tai suomi/1981/A_1981_5.pdf
  • yksi linkki on siis sisällöltään sama kuin paperinen vp-asiakirjanide
  • lisätietoa Hakemistoista: myös Hakemistot voi ladata, ne ovat erillisinä osina 1975 II valtiopäiviltä lähtien. Manuaalisesti on eroteltu omiksi hakemisto-osikseen myös vuosien 1948-1975 I hakemistojen asialuettelot. Hakemistot sijoitettiin vuoteen 1975 I asti Pöytäkirjojen viimeisen niteen loppuun otsikolla Asialuettelot / Sisällysluettelo. Ne löytyvät siis vuotta 1948 ennen tästä palvelusta aina viimeisimmän PTK-osan niteen lopusta samoin kuin Jäsenluettelot / Nimiluettelot
 • valitse ja klikkaa auki oikea nide (välillä joutuu kokeilun kautta tekemään valinnan, koska aina ei etukäteen pysty päättelemään esim. missä Asiakirjat-niteistä haettavana oleva HE sijaitsee)
 • HUOM! lataus kestää jonkin aikaa
 • etsi haluttu kohta Ctrl+F -toiminnolla tai selaamalla

Tallentaminen ja poimiminen

 • työaseman näytölle lataamisen lisäksi voit tallentaa niteen omalle työasemallesi, poimia siitä tarpeen mukaan tarvitsemiasi kohtia ja tallentaa niitä edelleen työasemallesi omina pdf:inään
 • tallenna auki oleva nide-pdf esim. Työpöydälle
 • etsi haluttu kohta Ctrl+F -toiminnolla tai selaamalla ja ota ylös sivunumero, josta tarvittavan kohdan tai asiakirjan teksti alkaa ja jossa se päättyy
 • avaa Työpöydälle tallentamasi pdf PDF-Xchange Editorissa tai muussa Adoben ohjelmassa, jolla voit poimia sivuja
 • valitse ylhäältä välilehti Dokumentti --> Poimi sivuja
 • kirjoita Sivut-kenttään ylös ottamasi sivunumeroväli
 • anna luotavalle tiedostolle nimi kohdassa Tiedoston nimi (esim. HE12-1934) ja valitse Kohdekansio, johon haluamasi asiakirjan talletat ja paina OK
 • nyt poimimasi asiakirja on talletettu valitsemaasi kohdekansioon

Käyttöehdot

Palvelun käyttäjä sitoutuu eduskunnan määrittelemiin käyttöehtoihin. Data on tarjolla palvelussa JHS 198 –suosituksen mukaisesti CC Nimeä 4.0 –lisenssillä. Lisenssin ehtojen mukaan data on käyttäjien vapaasti käytettävissä ja muokattavissa, mutta datan lähde on ilmoitettava.