(BETA - ei oikeaa dataa) Eduskunnan Avoin Data - Tietokantarajapinta!

Tämä palvelu koostaa eduskunnan sisäisistä järjestelmistä koottua avointa dataa. Näitä ovat:

Kansanedustajien henkilötiedot:
HetekaData
Valtiopäiväasiakirjojen lausunnot:
VaskiData
Äänestykset ja sali-istunnot:
SaliDBIstunto

Data on JSON-muodossa.

Mikä tämä palvelu on

Palvelu tarjoaa REST-rajapinnan tietokannan sisältöön. Tällä hetkellä data on juuri sellaisessa muodossa kuin se on joukossa eduskunnan sisäisiä järjestelmiä. Palvelun ensimmäinen versio palvelusta tarjoaa näkymät tietokantaan sekä näihin liittyviin liitetiedostoihin sekä yksinkertaisen hakumahdollisuuden.

Pääpaino on tarjota koko data niin että se voidaan ladata eri järjestöille jotka voivat suorittaa varsinaisen datan analysoinnin.

HetekaData- sekä VaskiData taulut sisältävät XML-muotoiset kentät joissa on varsinainen tietosisältö.

Mikä tämä palvelu ei ole

Tämä versio ei tarjoa hakuja XML-kenttien sisältöön. Käyttöliittymä rajoittuun tarjottuun REST-rajapintaan.

Kuinka käytän järjestelmää

Tarkempi kuvaus REST-rajapinnasta